Skip to content

Nauka poprawnego wypowiadania słów nie tylko dla najmłodszych

1 tydzień ago

157 words

Logopedia to nauka zajmująca się diagnozą i leczeniem zaburzeń mowy. Celem jest pomoc osobom, które mają problemy z komunikowaniem się z innymi. To zawód specjalistyczny, możliwy do wykonywania tylko przez osoby z odpowiednim wykształceniem. Logopeda warszawa powinien dokonywać diagnozy wad i zaburzeń mowy, znaleźć ich tło, a potem opracować program terapii i sposób realizacji. Pomaga…

Sesje terapeutyczne nie tylko dla najmłodszych.

1 tydzień ago

154 words

Terapeuci często otoczeni są pracownikami z innych specjalizacji. Logopeda warszawa nierzadko współpracuje z psychologię, psychoterapeutą, rehabilitantem czy lekarzem pediatrą i neurologiem – w zależności od grupy wiekowej. Jego zadaniem jest dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi. Prowadzi diagnoz zaburzeń mowy, terapię w grupie lub w sposób indywidualny, konsultacje, treningi, coachingi grupowe z wystąpień publicznych,…

Penicyline podajemy miejscowo

2 tygodnie ago

138 words

Wskazane jest lecznicze przepłukiwanie chorej zatoki i to w przypadkach, kiedy naturalne ujście jest zbyt wysoko położone, jak np. w zatoce szczękowej, należy płukać przez otwór sztuczny lepiej drenujący daną zatokę. Ponieważ przekrwienie miejscowe powoli cofa się, maleje możliwość działania leków chemoterapeutycznych drogą naczyń krwionośnych. Korzystniejsze jest podawanie powyższych leków miejscowo, tj. do zatoki, po…